Sunday, December 11, 2011

4. RPH & Refleksi Pendidikan Muzik Tahun 4


Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Tarikh : 17 Julai 2011
Kelas : Tahun 4
Masa : 12:00-13.00
Bilangan murid : 14 orang
Aspek : Permainan Rekoder
Item : Pengenalan Rekoder
Tajuk Lagu : Padiku
Kemahiran : - Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang  betul secara berpandu.
- Mengenal penjarian rekoder not BAG.
.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid  boleh:
1. Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul.

. Pengetahuan
Sedia ada : Murid pernah melihat rekoder.
Strategi 1. Belajar cara belajar
              2. Konteksual
Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan

Alat Bantu Mengajar : Laptop, LCD Projector, kibod, pita rakaman.
Langkah Pengajaran:
Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan
Set Induksi
( 5 minit )
Meneka bunyi alat muzik / genderang.

1. Guru memainkan beberapa bunyi alat muzik / genderang
2. Murid meneka bunyi yang dimainkan melalui slaid powerpoint.
3. Guru memberi jawapan dengan menayangkan klip video bunyi alatan yang diperdengarkan tadi.


1. Murid-murid mendengar dan meneka bunyi-bunyi instrument / genderang yang diperdengarkan.
2. Murid-murid mendapat jawapan melalui tayangan klip video.

ABM
- Laptop
- LCD projector

Langkah 2
( 6 minit )
Guru memperkenalkan sistem penomboran pada jari.

1. Guru menayangkan slaid powerpoint sistem penomboran pada jari.
2. Guru menerangkan sistem penomboran pada jari.


1. Murid memerhati dan mendengar dengan teliti.

ABM :
laptop, LCD
Langkah 3
( 10 minit )
Guru memperkenalkan sistem penomboran pada rekoder.

3. Guru menayangkan slaid powerpoint sistem penomboran pada rekoder.
1. Guru menerangkan sistem penomboran pada rekoder.


1. Murid-murid memerhati dan mendengar dengan teliti.

Nilai : Berdikari, teliti, sabar.
Langkah 4
( 10minit )
Mengaitkan penjarian dengan rekoder.

1. Guru menayangkan slide powerpoint kaitan di antara penjarian dengan rekoder.
2. Guru menerangkan cara meletakkan jari pada lubang rekoder iaitu  dengan meletakkan jari dan lubang dengan nombor yang sama.

1. Murid-murid memerhati dan mendengar dengan teliti.

Nilai : Berdikari, teliti, sabar.
Langkah 5
( 15 minit )
Pengenalan Not Rekoder

1. Guru menayangkan beberapa slide tentang not rekoder dan penjarian yang betul.
2. Guru memberi penerangan dan menunjuk cara bagaimana meletakkan penjarian yang betul untuk ‘not B’, ‘not A’ dan ‘not G.


1. Murid memerhati dengan teliti
2. Guru tunjukcara bagaimana meletakkan penjarian yang betul pada rekoder.
3. Guru memeriksa dan memantau penjarian murid-murid.

Nilai;
Sabar, yakin
Langkah 6
( 10 minit )
Penglidahan

1. Guru menerangkan kaedah tiupan pada rekoder dengan membunyikan ‘tu..tu..tu.’.
2. Guru menayang dan membunyikan not-not melalui slide powerpoint yang ditayangkan.
3. Guru meminta murid meniup rekoder dengan penglidahan yang betul, (‘tu’)


1. Murid-murid membunyikan ‘tu’ tanpa rekoder.
2. Murid meniup rekoder mengikut arahan guru.
3. Guru memastikan murid mengikut arahan.

ABM
Laptop, LCD Projector, rekoder.
Nilai
Disiplin, mengikut arahan
Penutup
( 4 minit)
Tayangan klip video
Guru menayangkan klip video pertandingan assemble rekoder .
Murid melihat dengan penuh minat.

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
Secara keseluruhannya, objektif pengajaran saya pada hari tersebut telah mencapai objektifnya. 70% daripada murid telah dapat memainkan penjarian not rekoder dengan baik manakala 30% lagi dapat melakukan penjarian not dengan bimbingan guru.
Kekuatan
Saya akui, subjek Pendidikan Muzik sangat digemari oleh murid-murid kerana ia menggabungkan aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat perkusi dan rekoder. Penggunaan teknologi maklumat (power point) dalam persembahan set induksi menarik minat murid untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Penggunaan power point juga telah memudahkan pemahaman murid ketika mereka melakukan penjarian not rekoder.

Kelemahan
Tiada kelemahan yang ketara dikenalpasti semasa sesi pengajaran. Cuma terdapat 3 orang pelajar yang perlukan bantuan kerana mereka masih belum dapat menghafal penjarian not rekoder.

Cara mengatasi kelemahan
Guru membimbing murid-murid untuk melakukan penjarian not yang betul. Di samping itu, rakan-rakan yang dapat melakukan penjarian not yang betul juga digunakan untuk membantu murid-murid yang belum dapat menguasai penjarian not tersebut.

1 comment: